Ilmiy kengash

Ilmiy kengash

 SVMITF Ilmiy kengash kotibi: Yangiboev Abdumalik Eshmurodovich

Qabul vaqti: Dushanba, Payshanba 15:00-18:00.

Tel: (90) 120 66 17

 

 

Asosiy vazifalari

11. Ilmiy kengash kotibining lavozim vazifalari:

Har oyda o‘tkaziladigan institut Ilmiy kengash majlisining ish rejasi bo‘yicha tegishli sohalar masʻullariga qaror loyihalarini tayyorlash bo‘yicha xabar berish va uni nazorat qilib borish;

Institut ilmiy kengash aʻzolarini ilmiy kengashda ishtirokini taʻminlash
va
ularga majlis kuni hamda vaqti haqida xabar berish;

Ilmiy kengash qarorlari loyihasini masʻullardan o‘z vaqtida olish va ularni rasmiylashtirish;

Ilmiy kengash qarorlari loyihasi rasmiylashtirilib, tayyor bo‘lgach barcha kengash aʻzolariga tarqatish;

Ilmiy kengash qarorlari ijrosi ustidan muntazam monitoringni amalga oshirish;

Ilmiy kengash qarorlari loyihasini masʻullar tomonidan bajarilmagan taqdirda yozma yoki og‘zaki ravishda ilmiy kengash raisiga hisobot berish;

Ilmiy kengash qarorlarini bayonnoma bilan rasmiylashtirish. Bayonnomalarni ilmiy kengashning raisi va ilmiy kotibi tomonidan imzolab tasdiklanishini taʻminlash;

Ilmiy kengash tasdig‘idan o‘tgan barcha institut hujjatlarining bayonnomadan ko‘chirmasini tasdiqlab berish;

Ilmiy kengash qaroriga muvofiq professor, dotsent ilmiy unvonini olishga intilayotgan izlanuvchilarning hujjatlarini ko‘rib chikish
va belgilangan tartibda ilmiy unvonga tasdiqlash uchun taqdim etish hamda hujjatlarni OAKga jo‘natish;

Ilmiy kengash muhokamasidan o‘tgan doktorlik va nomzodlik dissertatsiyasi mavzulariga bayonnomadan ko‘chirmani tasdiqlash;

Kafedra mudiri, professor va dotsent lavozimlariga kafedralar bo‘yicha vakant lavozimlarga yopiq ovoz berish yo‘li bilan tanlov o‘tkazib, rasmiylashtirish;

Professor-o‘kituvchilarning ilmiy ishlar ro‘yxatini tasdiqlab berish;

Har o‘kuv yili oxirida ilmiy kengash bayonnomalarining yig‘ma jildini arxivga topshirish;

Ilmiy kengash rejasi ilmiy kengash tomonidan ko‘rib chiqilgandan so‘ng institut direktori tomonidan tasdiqlatish;

O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Oliy va o‘rta maxsus taʻlim vazirligi Hayʻati qarorlari hamda buyruqlari asosida ish rejasiga o‘zgartirishlar kiritish;

Ilmiy kengash yig‘ma jildlar nomenklaturasini doimiy tarzda yuritish
va barcha hujjatlar monitoringini amalga oshirish.

Bilishi kerak:

Institutda ilmiy ishlarini olib borish bo‘yicha normativ hujjatlar, vazirlik buyruqlari bilan belgilangan lavozim vazifalarini, oliy taʻlimga oid qonunchiligini, Oliy va o‘rta maxsus taʻlim vazirligining buyruq va yo‘riqnoma xatlarini bilishi, professor-o‘kituvchilar tarkibining tanlov orqali lavozimlarini egallash tartibini bilishi, ilmiy daraja va ilmiy unvonlar berish tartibini bilishi.

Malaka talablari:

Oliy taʻlimga oid karorlarini, oliy o‘kuv yurtlari to‘g‘risidagi Nizomni, Oliy va o‘rta maxsus taʻlim vazirligining buyruq va yo‘riqnoma xatlarini bilishi;

OTMsiga, ilmiy kengashga, ilmiy unvon berishga taalluqli ko‘rsatmalarini hamda rahbariy va meʻyoriy hujjatlarini bilishi;

Oliy maʻlumotga ega bo‘lishi;

Professor-o‘qituvchilar tarkibining tanlov orqali lavozimlarini egallash tartibini bilishi zarur.

 

Foydali Manzillar