Filialning tarkibi

Filialning tarkibi

Filialning ushbu Nizom ilovasida nazarda tutilgan tuzilmasi Filial direktorining oliy ta’lim muassasalari uchun belgilangan normativlarga muvofiq kiritilgan taklifiga muvofiq Qo‘mita raisi tomonidan tasdiqlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018 yil 7 maydagi PQ-3698-son qarori talablari asosida oliy ta’lim muassasasida innovatsion jamg‘armalar mablag‘lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladigan Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘limi tashkil etiladi.

Foydali Manzillar