ixtisosliklar

ixtisosliklar

 

Ixtisoslik

shifri

Fan tarmog‘i, ixtisosliklar

guruhi shifri va nomi.

Ixtisosliklar nomi

Ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i

06.00.00 Qishloq xo‘jaligi fanlari

06.01.00 – Agronomiya

06.01.01

Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

06.01.02

Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Texnika fanlari

06.01.03

Agrotuproqshunoslik va agrofizika

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

Kimyo fanlari

Geografiya fanlari

Texnika fanlari

06.01.04

Agrokimyo

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

Kimyo fanlari

06.01.05

Seleksiya va urug‘chilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

06.01.06

Sabzavotchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

06.01.07

Mevachilik va uzumchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

06.01.08

O’simlikshunoslik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

06.01.09

O’simliklarni himoya qilish

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

06.01.10

Yer tuzish, kadastr

va yer monitoringi

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Geografiya fanlari

Texnika fanlari Iqtisodiyot fanlari

06.01.11

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Kimyo fanlari

06.02.00 – Zootexniya

06.02.01

Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Qorako‘lchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

06.02.02

Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

06.02.03

Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Biologiya fanlari

06.02.04

Ipakchilik

Qishloq xo‘jalik fanlari

Biologiya fanlari

16.00.00 Veterinariya fanlari

16.00.01

Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi

Veterinariya fanlari

16.00.02

Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Veterinariya fanlari

Biologiya fanlari

Qishloq xo‘jaligi fanlari

16.00.03

Veterinariya mik- robiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, miko- toksikologiyasi va immunologiyasi

Veterinariya fanlari

Biologiya fanlari

16.00.04

Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanita- riyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi

Veterinariya

fanlari

Biologiya fanlari

         

 

 

Foydali Manzillar